Εκτύπωση

orthodoxfamily1. Οδηγός διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

Η γέννηση και η παρουσία των παιδιών στην οικογένεια αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία προς τους γονείς. Και για τα θέματα αυτά ο Νόμος του Θεού είναι ο αλάνθαστος οδηγός προς τους γονείς. Πληροφορούνται από αυτόν πως πρέπει να τα παιδαγωγούν.

Αποτελεί, δυστυχώς, πραγματικότητα το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αποφασίζουν να συνάψουν γάμο, είναι απροετοίμαστοι, ως προς το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Πρόχειρα και αμελέτητα θέτουν σε εφαρμογή παιδαγωγικά 

μέσα και τρόπους και δεν διαθέτουν το σπουδαιότερο, που είναι απαραίτητο προς τούτο. Ποιο; Το φωτισμό του Θεού δεν θέλουν να τον παραδεχθούν ή είναι ξένοι προς αυτόν. Διότι τους λείπει η γνώση του Νόμου του Θεού.
Πώς κατόπιν αυτών να μη αστοχήσουν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους; Μπορεί και οι δύο σύζυγοι να είναι μορφωμένοι. Εφόσον όμως στερούνται του φωτισμού του Θεού, δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν στις τόσες απαιτήσεις της σημερινής, ιδιαίτερα, πραγματικότητας. Τα αποτελέσματα είναι μπροστά μας. Ανατρέφουν παιδιά που γίνονται εγωιστικά και απαιτητικά, που γρήγορα καθιστούν την οικογενειακή ζωή μαρτυρική. Διότι συμπεριφέρονται αυτά απέναντι των γονέων τους βάναυσα και υβριστικά.

Απεναντίας, οι γονείς που φωτίζονται από τον Θεό, διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Έφεσ. στ', 4). Αποδεικνύονται τότε αυτά πειθαρχικά, ειλικρινή, τίμια, ευσεβή, καύχημα της οικογένειας, στήριγμα και ελπίδα των γονέων.

2. Ο Νόμος του Θεού για τα άλλα μέλη της οικογένειας.

Μέλη της οικογένειας πολλές φορές είναι και τα πεθερικά, δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα του συζύγου ή της συζύγου. Η καλή ή κακή συμπεριφορά τους συμβάλλει ανάλογα στη ζωή της οικογένειας. Αλλά τι είναι παρατηρημένο; Όταν η νύφη ή η πεθερά ή ο πεθερός μελετούν και αγωνίζονται να εφαρμόζουν το Νόμο του θεού στη ζωή τους, τότε η πεθερά βλέπει τη νύφη ως πραγματική κόρη της. Και η νύφη συμπεριφέρεται προς την πεθερά ως πραγματική, φυσική μητέρα της. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πεθερό προς τη νύφη. Αλληλοεκτιμούνται και αλληλοεξυπηρετούνται με ενδιαφέρον και αγάπη πραγματική.

Αντίθετα, σ’ όποια οικογένεια ο λόγος του Θεού είναι ξένος, ή, πολύ περισσότερο, περιφρονείται ως κάτι που δεν είναι απαραίτητο, τότε η συμβίωση όχι απλώς δεν είναι καλή, αλλά η αλληλοκατηγορία, η αποστροφή, το μίσος, η έχθρα «δίνουν και παίρνουν» στη ζωή τους. Πολύ συχνά δε η οικογένεια οδηγείται στη διάλυση, διότι τα μέλη της παρουσιάζουν ασυμβίβαστο προς τη συμβίωση χαρακτήρα.
Γιατί σημειώνονται αυτά; Για να υπογραμμίσουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα τα οποία έχει ο λόγος του Θεού. Μάλιστα! Ο Νόμος του Θεού ρυθμίζει κατά τρόπο ζηλευτό τις σχέσεις μεταξύ πεθεράς ή πεθερού και νύφης ή γαμπρού, ώστε η συμβίωση να αποβαίνει αρμονική και ευτυχισμένη και να συμβάλλει στην πρόοδο της οικογένειας.

Και ο ιερός Χρυσόστομος βαθύς ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, αλλά και φωτισμένος κάτοχος των θείων Γραφών αιτιολογεί τη βοήθεια του θείου Νόμου προς τον άνθρωπο και λέει ότι με τη μελέτη των Γραφών η σκέψη και η καρδιά του ανθρώπου αποδεσμεύονται από τα γήινα και μετατίθενται στα ουράνια. Τότε με ευγνώμονα διάθεση ο πιστός αγωνίζεται τα έργα της αρετής, χωρίς να επηρεάζεται από τυχόν αδυναμίες και ελαττώματα των οικείων του, αλλά και των συνανθρώπων του γενικότερα.
Γράφει, λοιπόν, ο ιερός Πατήρ: «Μέγα αγαθό είναι, αγαπητοί, η ανάγνωση των Γραφών. Αυτή κάνει την ψυχή να φιλοσοφεί, αυτή μεταθέτει το νου στον ουρανό, αυτή καθιστά τον άνθρωπο ευγνώμονα, αυτή μας κάνει να μη συγκινούμαστε από κανένα από τα παρόντα αγαθά, αυτή παρέχει την ευκαιρία να στρέφεται συνεχώς προς εκεί η σκέψη μας, να πράττομε τα πάντα αποβλέποντες στην αμοιβή, που χορηγεί ο Κύριος και να αναλαμβάνουμε τους κόπους για τη πραγμάτωση των έργων της αρετής με μεγάλη προθυμία».

Και συνεχίζει ο άγιος Ιωάννης λέγοντας ότι με τη μελέτη της Αγίας Γραφής ενθαρρύνεται ο αγωνιζόμενος πιστός γνωρίζοντας την αγαθή πρόνοια του Θεού, αλλά και θαυμάζοντας τη ζωή και την αρετή των αγίων. Φιλοτιμείται δε να σηκώνει τα οποιαδήποτε βάρη των μελών τής οικογένειας, εφόσον έχει θέσει ως θεοφιλή στόχο του τη μίμηση των αγίων: «Επίσης από την Αγία Γραφή είναι δυνατό να διδαχθούμε με ακρίβεια την ταχύτητα, με την οποία η πρόνοια του Θεού σπεύδει σε βοήθεια μας, την ανδρεία των δικαίων, την αγαθότητα του Κυρίου και το μέγεθος των αμοιβών. Από εδώ είναι δυνατό να διεγερθεί μέσα μας η επιθυμία να μιμηθούμε την ενάρετη ζωή των αγίων ανδρών και να μην αδιαφορήσουμε για τους αγώνες της ζωής, αλλά να έχουμε πεποίθηση στις υποσχέσεις του θεού πριν ακόμη πραγματοποιηθούν».

Προτρέπει τέλος ο ιερός Χρυσόστομος σε προσεκτική μελέτη του θείου Νόμου, εφόσον εκεί συναντάμε τον ίδιο τον Κύριο ως διδάσκαλο και θείο ρυθμιστή των σχέσεων, πού αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της οικογένειας: «Γι’ αυτό το λόγο, σας παρακαλώ, να μελετούμε με μεγάλη προσοχή τις θείες Γραφές. Διότι έτσι θα γνωρίσουμε αυτές, εάν συνεχώς εμβαθύνουμε στο κείμενο που έχομε προς μελέτη. Πράγματι, δεν είναι δυνατόν να περιφρονηθεί ποτέ εκείνος, που μελετά τους θείους λόγους με ζήλο και προσοχή. Αλλά, και αν ακόμη κάποιος άνθρωπος δεν γίνει διδάσκαλος, ο ίδιος Κύριος κατέρχεται από τον ουρανό στις καρδιές μας και φωτίζει τη διάνοια μας, καταυγάζει το λογισμό, αποκαλύπτει τα  κεκρυμμένα  και μας διδάσκει όσα αγνοούμε, αρκεί μόνο εμείς να έχουμε τη θέληση να προσφέρουμε ότι εξαρτάται από μας, καθόσον λέει ο ίδιος να μη ονομάσουμε άλλο διδάσκαλο μας στη γη».