Εκτύπωση

Γνωρίζατε από που προήλθε η έκφραση: Tου τα είπε με το 'Ν' και με το 'Σ' ;

 

n s