Το οστεοφυλάκιο

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ.Μ.ΜΕΤΕΩΡΟΥ

 

«Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!» Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι το μεγαλύτερο θαύμα όλων των εποχών, όλων των επιγείων και ουρανίων κόσμων, είναι τα Θαύμα των θαυμάτων από το οποίο πηγάζουν και στο οποίο συνοψίζονται όλα τα άλλα θαύματα. Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει την θεότητά Του. Σημαίνει ότι ο Χριστός μας είναι τέλειος Άνθρωπος και τέλειος Θεός, ότι είναι ο μόνος αληθινός  Θεάνθρωπος και Κύριος του ορατού και αοράτου κόσμου. Η Ανάσταση του Χριστού μας σημαίνει ότι η αθανασία είναι Δευτέρα φύση στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος από θνητός και πεπερασμένος γίνεται αθάνατος και αιώνιος.

Η Ανάσταση του Χριστού μας βεβαιώνει τη δική μας ανάσταση! Επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών, ότι θα αναστηθούμε όλοι με τα σώματά μας την ημέρα της Κρίσεως και κατά τα έργα μας: ή θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού, απολαμβάνοντας τη Χάρη Του ή θα καταλήξουμε στην αιωνία κόλαση, υφιστάμενοι την απελπισία της απουσίας Του.

Η Ανάσταση του Χριστού μας δείχνει τη διάλυση του κράτους του Διαβόλου. Σηματοδοτεί τον δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού. Ο αναστάς Κύριός μας κατενίκησε το κέντρο του θανάτου, την αμαρτία – γιατί δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος- και λυτρώνει, έτσι τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, τον καθιστά πάλι παιδί του Θεού και κατά χάριν θεό.

 Η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει νόημα στη ζωή και τον σκοπό του ανθρώπου, που δεν είναι άλλος από την αχόρταγη και ατελεύτητη ενατένιση και απόλαυση της ακτίστου δόξης του Προσώπου του αναστημένου Χριστού μας.

Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι η βεβαία ελπίδα και ακαταίσχυντη πίστη μας! 

{flike}

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ