Το παλαιόν μαγειρείον

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ.Μ.ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Η εργασία μέσα στη Μονή αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής του μοναχού, δεν είναι ατομική αλλά συλλογική. Εκτός από μέσο συντηρήσεως, έχει και ιδιαίτερη πνευματική αξία. Είναι και μέσο υπακοής του μοναχού, εκκοπής του θελήματός του, της αγάπης του προς τον Θεό και τους αδελφούς, της σωματικής και πνευματικής ασκήσεώς του, της σωτηρίας του.

Η εργασία του μοναχού δεν είναι άσκηση κάποιου επαγγέλματος με τα κοσμικά κοινωνικά κριτήρια. Είναι διακονία θεμελιωμένη στο πρότυπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που «ουκ ήλθεν διακονηθήναι, αλλά διακονησαι». Για αυτό η εργασία του μοναχού ονομάζεται διακόνημα.

Το διακόνημα του μοναχού δεν είναι αξίωμα ή τίτλος τιμής. Είναι πλεόνασμα αγάπης και θυσιαστικής προσφοράς κάθε μοναχού· προσφοράς χαρισμάτων, γνώσεων, δεξιοτεχνιών, δυνατοτήτων· προσφοράς ολοκληρωτικής και καρδιακής στο μοναστήρι, στους αδελφούς, στον ίδιο τον Θεό.

Η διακονία του μοναχού μέσα στο κοινόβιο είναι θυσιαστική, απροϋπόθετη, ανιδιοτελής και ανυστερόβουλη. Στο κοινόβιο δεν υπάρχουν διακονήματα επιφανέστερα και υποδεέστερα, διακονήματα που μας προβάλλουν ή μας κρατούν στην αφάνεια. Όλα τα διακονήματα είναι ίσης αξίας και ίσης σημασίας.

Ο μισθός της διακονίας κάθε μοναχού δεν είναι μόνον ωφελιμιστικός ή ατομικός, είναι κυρίως πνευματικός. Θησαυρίζεται στο συλλογικό πνευματικό ταμείο της Μονής· ανήκει σε όλη την Αδελφότητα και εκταμιεύεται ισόποσα σε όλους τους αδελφούς, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής του καθενός. Γιατί μέσα στο κοινόβιο όλα τα χαρίσματα, όλες οι δυνατότητες, όλες οι δεξιότητες και ικανότητες, όλες οι γνώσεις και ειδικότητες, όλες οι διακονίες, όλες οι προσφορές θυσίας και αγάπης των μοναχών αλληλοσυμπληρώνονται και συγκεφαλαιώνονται στο κοινό πνευματικό ταμείο από το οποίο αναβλύζει μία συνεχής κοινή δοξολογία, μία κοινή ευχαριστία, μία κοινή παράκληση και μία κοινή λατρεία προς τον Τριαδικό Θεό μας, προς την Παναγία μας και τους Αγίους μας. Από το κοινό αυτό πνευματικό ταμείο ξεπηδά μια κοινή αγάπη, φιλανθρωπία και διακονία προς τους συνασκητές μας και τους εν τω κόσμω αδελφούς μας.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ