Η υψοποιός ταπείνωσις

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ.Μ.ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Ορθολογισμός είναι η υπερβολική εμπιστοσύνη στη λογική μας, η αναγωγή της σε υπέρτατη αυθεντία και απόλυτη αξία. Είναι η πλέον χαρακτηριστική και ύπουλη εκδήλωση της υπερηφάνειας, η οποία υποκρύπτεται κάτω από όλες τις αμαρτίες μας, υφέρπει σε κάθε πράξη μας και δηλητηριάζει όλα τα καλά έργα μας. Ο ορθολογισμός δεν είναι μια απλή αμαρτία, μια πτώση, αλλά αμαρτητική νοοτροπία και βιοθεωρία, είναι κατ’ ουσίαν απιστία. Ο ορθολογισμός αντικαθιστά την εμπειρία και την εμπιστοσύνη στον Θεό, που είναι η πίστη, με τη σκέψη και τη διάνοια. Καταργεί τη σχέση, την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, γιατί στηρίζεται μόνο στα δικά μας λογικά συμπεράσματα, στις ατομικές μας αντιλήψεις και στην προσωπική μας βιοθεωρία.

Ο ορθολογισμός, περνώντας από όλες τις πτώσεις της υπερηφανείας, μας οδηγεί τελικά την αυτοδικαίωση, γιατί μας πείθει ότι έχουμε δίκιο και εφ’ όσον οι σκέψεις μας, τα λόγια μας και οι πράξεις μας είναι λογικές, άρα είναι ορθές και δίκαιες. Έχουμε, λοιπόν, δίκιο, άρα και δικαίωμα να το επιβάλλουμε ως γνώμη, ως επιθυμία, ως συμπεριφορά. Από το σημείο αυτό ξεκινά μια ατελεύτητη πορεία προς την μηδέποτε επιτυγχανόμενη – γιατί είναι και ακόρεστη- αυτοδικαίωσή μας, που μας παρασύρει σε μια αλυσίδα διαρκώς μεγαλύτερων και βαρύτερων αμαρτημάτων και τελικά στην αμετανοησία, κλείνοντας έτσι την θύρα του Θείου ελέους.

Ο ορθολογισμός είναι συμπυκνωμένη υπερηφάνεια, αλαζονεία, αυτοδικαίωση, αυτάρκεια και αυτονομία. Για αυτό και αλλοτριώνει τον άνθρωπο, τον απομονώνει και τον απομακρύνει από τον Θεό και από τους συνανθρώπους του. Ο ορθολογιστής, επειδή θεωρεί πως έχει πάντα δίκιο, γίνεται εριστικός και καταπιεστικός, καταλήγει αποκρουστικός και αντιπαθής, καθίσταται στοιχείο διαλυτικό της φιλίας, του γάμου, της οικογένειας, της κοινωνίας.

Έτσι, ο σύγχρονος ορθολογιστής, παρά τη λαμπρότητα των επιτευγμάτων του, καταλήγει να είναι ο κουρασμένος, ο κενός, ο ανικανοποίητος, ο απογοητευμένος σύγχρονος άνθρωπος. Αυτός που βιώνει καθημερινά το δράμα της υπαρξιακής αγωνίας του, της ανασφάλειάς του και της προδοσίας που του προσφέρει η λογική του και η αυτοπεποίθησή του, στις οποίες τόσο στηρίχτηκε. 

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ