Το αγιογραφείον

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ.Μ.ΜΕΤΕΩΡΟΥ

 Η ορθόδοξη αγιογραφία είναι μια τέχνη λειτουργική, που απεικονίζει ή ιστορεί άγια πρόσωπα και άγια ιστορικά δρώμενα και γεγονότα της Εκκλησίας. Η ουσία της εικόνος είναι εκτύπωμα του πρωτοτύπου. «Αυτή γαρ εικόνος φύσις, μίμημα είναι του Αρχετύπου», κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Η εικόνα δεν είναι είδωλο, ούτε αντικείμενο λατρείας, αλλά τιμής. Τιμής, η οποία αποδίδεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο. «Η τιμή της εικόνος επί το πρωτόπυπον διαβαίνει», κατά τον Μ. Βασίλειο και την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο.

Η εικονογραφία της Ορθοδοξίας παρουσιάζει την καινή κτίση, τον κόσμο όπως θα ανακαινισθεί από τον Άγιον Πνεύμα κατά τα έσχατα. Προσπαθεί με την τεχνική της, τα σχήματα και τα χρώματα που χρησιμοποιεί, να παρουσιάσει τα πνευματικά μας σώματα και τη θεία δόξα, που θα λάβουμε κατά την κοινή Ανάσταση.

 Η ορθόδοξη εικόνα δεν είναι ζωγραφικός πίνακας. Αποτελεί λειτουργικό μέσον και ιερό σκεύος, που αγιάζει τον άνθρωπο και τον φέρνει σε άμεση σχέση με τη ζωή και τη χάρη του ιστορούμενου αγίου. Είναι σημείο συναντήσεως του Θεού με τον άνθρωπο, του κτιστού με το άκτιστο. Είναι προτροπή για προσευχή. Ολοκληρώνεται έχοντας μπροστά της τον προσευχόμενο πιστό. Μας ανεβάζει από τα αισθητά στα νοητά, από αυτά που βλέπουμε με τα υλικά μάτια μας σε εκείνα που γνωρίζει όποιος έχει πνευματικούς οφθαλμούς. Η εικόνα είναι σκάλα, που μας ανεβάζει στον Ουρανό, αλλά και κατεβάζει τον Ουρανό στη γη!

Η ορθόδοξη αγιογραφία δεν λειτουργεί με τους γνωστούς όρους της οπτικής, που ορίζουν οποιαδήποτε άλλη ζωγραφιά, λειτουργεί ως ζωγραφισμένος Ευαγγελικός λόγος. Οι φυσικοί νόμοι παύουν, ο χώρος και ο χρόνος δεν δεσμεύουν, η φυσική προοπτική καταργείται, αποκαλύπτοντας το μυστικό βάθος της εικόνας. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αλλοιώνονται από την θέα της δόξης του Θεού. Τα πάντα μεταμορφώνονται και αγιάζονται μέσα στο φώς του Χριστού και αγιάζουν τον προσευχόμενο. 

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ