ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΝΕΟΦΥΤΟΥ ‘’ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙΟΝ’’ 

Θεοτέκνης Μοναχής Αγίου Στεφάνου Αγίων Μετεώρων

 

Το σπηλαιώδες μονύδριο του παπά-Νεόφυτου ευρισκόταν και αυτό στον βράχο του Στύλου,  στην θέση ‘’Πηγάδιον’’ Ο ιδρυτής του ταυτίζεται με τον ίδιο τον κτίτορα του Παντοκράτορος και Αγίου Δημητρίου ιερομόναχο Νεόφυτο, ο οποίος διαδέχτηκε τον Νείλο ως ‘’πρώτος’’ γύρω στα 1380. Συνιδρυτής του μονυδρίου αυτού φαίνεται και ο Νείλος. Οι ιδρυτές παρέδωσαν κατόπιν το σπήλαιο στον ιερομόναχο Ιγνάτιο του Μεγάλου Μετεώρου.

Ο Θεόδωρος Ορφανοιωάννης, κεφαλή του κάστρου Σταγών, απέσπασε περί το έτος 1343/4 από την κυριότητα του Στύλου τα δύο μονύδρια, τα ‘’παρά το Πηγάδιον’’ του παπά-Νεοφύτου και του αρχιμανδρίτη Μακαρίου. Το έτος 1362 ο Συμεών Ούρεσης με Πρόσταγμά του επέστρεψε τα εν λόγω μονύδρια στο Στύλο Σταγών.

 

Στα 1381 ο Νεόφυτος στη διαθήκη του κάνει  μνεία επί πλέον και για το σπηλαιώδες καλλίο το ‘’εις το Πηγάδιον’’. Αφού-γράφει-εν  <<διαφόροις κεκοπίακε τόποις προς κτήσεις και φυτεύματα>>, έπειτα ανήγειρε εκ βάθρων περικαλλή ναό εν τω σπηλαίω, τον οπίο παρέδωσε στον θεοφιλή άνδρα ιερομόναχο Ιγνάτιο, με τα κτήματα, τους αμπελώνες και τα οπωροφόρα δένδρα, με την παραγγελία όμως,να τον μνημονεύει (μαζί με τους πατέρες που συνεκοπίασαν) ως κτίτορακαι πατέρα. Οφείλει δε ο Ιγνάτιος να δείχνει  τον προσήκοντα σεβασμό στον <<πατέρα του Στυλίτη>> [=ιερομόναχο Γρηγόριο] και στον όσιο Αθανάσιο και μετά από αυτόν σε όσους θα άρχουν στο Μετέωρο. Ακολούθως ο Νεόφυτος, αφού άφησε το σπήλαιο στον Ιγνάτιο, ήλθε στη Δούπιανη και ανήγειρε τον Παντοκράτορα και τον άγιο Δημήτριο.  

 

Το σπήλαιο του Νεόφυτου, καθώς και το του Αρχιμανδρίτου Μακαρίου δεν είναι προσδιορισμένα τοπικά.Ο GojkoSubotic  ταυτίζει το σπήλαιο του αρχιμανδρίτη Μακαρίου, με το σπήλαιο του Αγίου Γρηγορίου στη Θέση ‘’Κοφίνια΄΄ 

{flike}

 

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ