Ιερά ακηταριά Αγίων Μετεώρων-Ιερό Ασκητήριο της Παναγίας Κελλί του Κωνστάντιου

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

 

Ο ναός της Παναγίας ευρίσκεται στις ανατολικές παρυφές του χωριού Καστράκι σε ένα κατάφυτο τοπίο, πλησίον του παλιού κοιμητηριακού ναού του Αγίου Νικολάου. Από την βόρεια και δυτική πλευρά περιβάλλεται από βράχο που γειτνιάζει με τον βράχο Αδράχτι.

Ο Φώτης Κοτοπούλης ταυτίζει κατά την παράδοση την Παναγία ή Τρανή Εκκλησία με το κελλί του Κωνστάντιου. Γράφει χαρακτηριστικά: «Βραδύτερα κατά το 1450 με 1500 οι Καστρακινοί εκκλησιάζονταν στην Παναΐα στο μοναστήρι, δηλ. στο κάθισμα της Κοίμησης της Θεοτόκου, και αυτό είναι το αναφερόμενο ως ‘κελλί του Κωνστάντιου’. Από κείνα τα χρόνια την ονομάζουν Τρανή Εκκλησία, την οποία οι Καστρακινοί τιμούν ιδιαίτερα και σήμερα, γιατί σ΄αυτή εκκλησιάζονται κατά τας τρεις ημέρας του Πάσχα, κατά τη γιορτή των Χριστουγέννων και κατά την 15η Αυγούστου, γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου».

Στις αρχές του 17ου αιώνα το ‘μονύδριο του Κωνστάντιου’ ανήκει ως κελλίο στο Μεγάλο Μετέωρο. Στο γνωστό ‘Κατάστιχο δια την αποκοπήν των κελλιωτών’ ονομάζεται «το κελή του Κωνστάντιου» και αριθμείται πέμπτο στην σειρά. 

ΙΕΡΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΤΟ ΚΕΛΛΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ

 

Περιγραφή του ναΐσκου: Ο ναός από απόψεως αρχιτεκτονικής είναι τρίκλιτος, ξυλόστεγος με τρίπλευρη κόγχη του ιερού βήματος. Το μήκος του ναού είναι 11,70μ. και το πλάτος κατά μεν την ανατολική πλευρά 8,90 μ. κατά δε την δυτική, χωρίς τον εξωνάρθηκα, 7,95 μ. Σήμερα ο ναός καλύπτεται με δίρριχτη στέγη από τον ανατολικό μέχρι τον δυτικό τοίχο του κυρίως ναού και με μονόρριχτη κατά το δυτικό τμήμα της στοάς.

Τμήματα του παλαιότερου τέμπλου του 16ου αιώνα με εικονίδια προφητών είναι ενσωματωμένα στο νεώτερο τέμπλο. Το πρώτο τέμπλο είναι από τα παλαιότερα στην Ελλάδα.

Οι τέσσερις τοιχογραφίες στο διακονικό του ιερού βήματος (Παναγία, Πρόδρομος, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Νικόλαος) είναι εξαιρετικής τέχνης και ανάγονται στην ύστερη βυζαντινή εποχή (14ος αιώνας). Οι υπόλοιπες τοιχογραφίες ανάγονται στον 16ο αιώνα και έχουν επιζωγραφιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν πολλές επιγραφές.

Η Εύη Σαμπανίκου χρονολογεί τις τοιχογραφίες στον 17ο αιώνα και επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Το πνεύμα του διακόσμου, καθώς και το πρόγραμμα, είναι πλησιέστερα σε εκείνα των κρητικών μνημείων στα Μετέωρα. Είναι ωστόσο διαφορετικής καλλιτεχνικής αντίληψης».

Στα γινόμενα τακτά ιστορικά συνέδρια στην Καλαμπάκα αξίζει να διερευνηθεί ο παμπάλαιος αυτός ναός και οι τοιχογραφίες του. Ο ιστορικός αυτός ναός εκπέμπει S.O.S. προς τους αρμοδίους για την άμεση ανάγκη ειδικής συντηρήσεως του και προβολής.

{flike}

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ