Ιερά Μονή Αγίων Τριών Ιεραρχών Αγίων Μετεώρων

Είναι εισέτι άγνωστο που έκειτο το μοναστήρι επ’ ονόματι των Αγίων Τριών Ιεραρχών. Δεν σώζονται ικανά ιστορικά στοιχεία.

Παλαιότερη μνεία. Ο Ν. Βέης έχει καταχωρίσει λείψανο γράμματος του 14ου αι., το οποίο ενδεχομένως αναφέρεται στην μονή Τριών Ιεραρχών των Μετεώρων. Έχει διασωθεί, επίσης, το αποτύπωμα της σφραγίδας της ιεράς μονής των Τριών Ιεραρχών στην γνωστή ζητεία των μετεωρικών μοναστηριών προς τον ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Ιωάννη Βασίλειο Lupu (1634-1653). Η σφραγίδα αυτή φέρει στο μέσο τους Τρεις Ιεράρχες και περιμετρικά αναγράφεται: «† ΒΟΥΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ… ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ». Στην εν λόγω ζητεία οι πατέρες οι ευρισκόμενοι «εις τους τρεις Ιεράρχες» συνυπογράφουν ενδέκατοι την σειρά και ως ηγούμενος υπογράφει ο ιερομόναχος Ιωάσαφ. 

ΘΕΟΤΕΚΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ