Ιερά μονή Θεοστηρίκτου Αγίων Μετεώρων

 

Η Ιερά μονή Θεοστηρίκτου γίνεται γνωστή από παλαιό γράμμα του μητροπολίτη Λαρίσης Ιωάσαφ του έτους 1394. Ανήκε στην Σκήτη του Μεγάλου Μετεώρου αλλά μας είναι άγνωστο που ακριβώς ήταν κτισμένη.

 

Παλαιότερη μνεία. Στα 1394 προεστώς αυτής ήταν «ο τιμιώτατος εν ιερομονάχοις κυρ Ιγνάτιος». Σύμφωνα με το προαναφερόμενο γράμμα του Λαρίσης Ιωάσαφ η μονή Θεοστηρίκτου κατείχε αμπέλι, το οποίο διαχειριζόταν ο «τιμιώτατος ιερομόναχος Ιγνάτιος», ο προεστώς του Στύλου. Μερικοί χαιρέκακοι άνθρωποι εμήνυσαν προς τον Λαρίσης Ιωάσαφ, ότι το αμπέλι αυτό ανήκε στην Επισκοπή Σταγών και όχι στο μονύδριο του Θεοστηρίκτου.

Ο μητροπολίτης Ιωάσαφ έπρεπε να εξετάσει το θέμα. Ως δικαιοκρίτης τότε έκανε σύναξη με τους ιερομονάχους και μοναχούς της Σκήτης του Μεγάλου Μετεώρου και των εξαρτηματικών αυτού, κελλίων και μετοχίων, εζήτησε δε και την μαρτυρία των εντιμοτάτων κληρικών της Επισκοπής Σταγών και βρήκε την ακριβή αλήθεια, ότι δηλαδή ανήκει το αμπέλι στην μονή Θεοστηρίκτου, με την υποχρέωση να δίδει τέσσερες λίτρες κεριού τον χρόνο στην Επισκοπή, όπως αναφέρεται στο μνημονευθέν έγγραφο. Το ίδιο διελάμβαναν και προγενέστερα γράμματα μητροπολιτών Λαρίσης [ήτοι των αρχιερέων: Αντωνίου (1340-1362) και Νείλου (1372-1381)]. Συνεπώς το μονύδριο ήταν παλαιότατο ιδρυμένο στα μέσα του 14ου αι.

Ενδεχομένως το ‘μονύδριο του Θεοστηρίκτου’ να ήταν πλησίον του Στύλου Σταγών, αφού ο προεστώς του Στύλου Ιγνάτιος είχε δια γράμματος την κυριότητα στο εν λόγω αμπέλι. Ο Θεοστήρικτος πρέπει να υπήρξε ο κτίτορας ή μετέπειτα οικιστής του φερωνύμου μονυδρίου προ του 1394.

Στο φ. 233 του κωδ. υπ’ αριθ. 150 του Μεγάλου Μετεώρου, αναφέρεται σε σημείωση στην άνω ώα με γραφή του 14ου αιώνα κάποιος «κυρ Θεοστήρικτος», χωρίς βέβαια να δυνάμεθα – καθώς παρατηρεί ο Ν. Βέης – να τον ταυτίσουμε, οπωσδήποτε, με τον κτίτορα του εν λόγω μονυδρίου. 

ΘΕΟΤΕΚΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

{flike}

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ