‘Πέτρα’ του Μετεώρου 

ΟΠΕΣ ΔΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΞΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΒΡΑΧΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

 

Ο αρχιμ. Π. Ουσπένσκυ δημοσίευσε πρώτος στα 1896 και πρόσφατα ο Δημ. Σοφιανός (2008) έγγραφο, σε νέα διπλωματική παρουσίαση, τριών πατέρων ήτοι των ιερομονάχων Ιλαρίωνος και Ιακώβου και του μοναχού Γερβασίου, οι οποίοι εζήτησαν από τον όσιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη την ‘Πέτρα’ του Μετεώρου προς δημιουργία κελλίου. Το έγγραφο αυτό προερχόταν από την μονή Παντοκράτορος, και ευρισκόταν στην μονή Μεγάλου Μετεώρου σήμερα δε φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών (κωδ. ΕΒΕ 1460//1462, αρ. ια). Ο Ουσπένσκυ το χρονολογεί στα 1363. Εμείς το χρονολογούμε στα 1361, βάσει της ινδικτιώνας, εάν βέβαια το κακώς διορθωμένο «δινατεκάτε» το αποδώσουμε σε ενδεκάτη.

 Ποιο όμως είναι το κελλί της ‘Πέτρας’ του Μετεώρου; Κατόπιν ενδελεχούς ερεύνης στο κείμενο του οσίου Αθανασίου ευρήκαμε τα ακόλουθα: Μετά την επίθεση των ληστών που δέχτηκε ο όσιος στο κελλί του κοντά στην Δρακοσπηλιά: «Ιδών τοίνυν ο Αθανάσιος ότι το αυτομολείν εν πειρασμοίς απαράδοτον, έκρινε και αυτός ανελθείν επί μιας πέτρας εις αποτροπήν των χαιρεκάκων ανθρώπων και εν αμεριμνεία ησυχάζειν. Και δη λαβών τινά αναβάτην, ανήγαγεν αυτόν εν μια των πετρών, εις ην καλιάν [=καλύβη] πήξας, βραχύν τινά εκείσε διεβίβασε χρόνον».

Η τοπογραφική προσέγγιση της εν λόγω ‘Πέτρας’ γίνεται από το ακόλουθο κείμενο: «Άνωθεν δε αυτού του λίθου ην  έτερος, Πλατύλιθος εγχωρίως καλούμενος», δηλαδή ο βράχος του Μεγάλου Μετεώρου. Επομένως η ‘Πέτρα’ επί της οποίας έχει ιδιοκτησία ο όσιος Αθανάσιος, λόγω της προτέρας του καλύβης και προφανώς και κάποιας προσβάσεως, θα πρέπει να είναι αφιερωμένη στο βίο του. Όντως μεταξύ του Βαρλαάμ και του Μεγάλου Μετεώρου μεσολαβούν αρκετοί μικρότεροι βράχοι. Ο ένας είναι πλέον ευρύχωρος. Εκεί οι τρεις μοναχοί έκτισαν την ασκητική τους κατοικία, υπό τον όρον μετά τον θάνατό τους να ανήκει στο Μεγάλο Μετέωρο. Σήμερα δεν σώζεται τίποτα, αφού άλλωστε το κείμενο ομιλεί «περί καλιάς», δηλαδή πρόχειρης καλύβας.  

ΘΕΟΤΕΚΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

{flike}

 

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ