01

 

Από εμάς και το δικό μας μετερίζι

 

Ελπίς των ἀπηλπισμένων,  πρεσβεία θερμή,  τεῖχος ἀπροσμάχητον,  ἐλέους πηγή,  κόσμου καταφύγιον,  ἀδικουμένων προστάτιδα,  θλιβομένων ἡ χαρά,  Ὑπερευλογημένην,  Παναμώμητε, Πανάχραντε,  Ἀμόλυντε, 

 Ἀειμακάριστε,  ἡγιασμένε Ναε,    Παράδεισε λογικέ,  Θεοῦ κατοικητήριο, Κλίμαξ εποὐράνιε.......

 

Καλώς ήλθες!!!

Σε ευχαριστούμε που βρίσκεσαι ανάμεσά μας.

 

 

  

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ