«Θὰ καταλαβαίνετε τὸν αὐθεντικὸν Ὀρθόδοξον λόγον, ὅταν αὐτὸς διώκεται.
Ἂν ἀκοῦτε λόγον ποὺ σᾶς χαϊδεύει τὰ αὐτιὰ καὶ κοιμίζει τὴν συνείδησίν σας νὰ φεύγετε!..."

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ