xenofontosτοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

Τό καράβι τῆς γραμμῆς Δάφνη - Οὐρανούπολη ἔχοντας δεκάδες ἐπιβάτες ἀναχωρεῖ τήν καθορισμένη ὥρα ἀπό τή Δάφνη γιά τόν κόσμο, ὅπως λέγεται. ῾Η πρώτη στάση γίνεται στό μοναστήρι τοῦ ῾Αγίου Παντελεημόνα, τό Ρωσικό, ὅπως λέγεται. ᾽Εδῶ ἀποβιβάζονται καί ἐπιβιβάζονται κυρίως Ρώσοι προσκυνητές. ῾Η ἐπόμενη προβλήτα πού θά σταθμεύσει εἶναι τό μοναστήρι τοῦ Ξενοφῶντος. Κι ἐδῶ κατεβαίνουν ὁρισμένοι προσκυνητές τῆς Μονῆς τοῦ Μεγαλομάρτυρος ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Φορτωμένοι τά σακίδιά μας κατευθυνόμαστε στό ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς. Δροσερό νερό, λουκούμια καί ἁγιορείτικο οὖζο μας περιμένουν πάνω στό τραπέζι καθῶς καί τό βιβλίο ὅπου γράφουμε τά ὀνόματά μας. ῾Ο ἀρχοντάρης ἀφοῦ πεῖ τό πρόγραμμα τῆς Μονῆς κατευθύνει τούς προσκυνητές στά κελιά τους.
᾽Αφοῦ ἀφήσαμε τά πράγματά μας βγήκαμε στό μπαλκόνι γιά νά ἀγναντέψουμε τό πέλαγος. Τό μοναστήρι εἶναι κτισμένο δίπλα στή θάλασσα σέ μιἀ ὀμαλή καί καταπράσινη τοποθεσία. Εἶναι κοινόβιο καί γιορτάζει τόν ῞Αγιο Γεώργιο στίς 23 ᾽Απριλίου. ῾Η παράδοση λέγει ὅτι τό μοναστήρι κτίστηκε τό 580 ἀπό τόν Ξενοφῶντα τό Συγκλητικό, ἀλλά σύμφωνα μἐ ἔγγραφες μαρτυρίες κτίσθηκε τόν 10ο αἰ. ἀπό τόν ὅσιο Ξενοφῶντα.
Τό παλιό Καθολικό ἔχει θαυμάσιες τοιχογραφίες τοῦ ᾽Αντωνίου, ζωγράφου τῆς Κρητικῆς Σχολῆς (1544). ῾Η Τράπεζα τοιχογραφήθηκε τόν 16ο αι.
Τό νέο Καθολικό μέ τό μαρμάρινο Τέμπλο εἶναι εὐρύχωρο καί μεγαλόπρεπο. ᾽Εκεῖ βρίσκονται δύο ψηφιδωτές εἰκόνες τοῦ ἁγίου Δημητρίου καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ὅπως καί μία μικρότερη τῆς Μεταμορφώσεως, τοῦ 14ου αἰ. Στό καθολικό φυλάσσεται ἡ θαυματοργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς ῾Οδηγήτριας.
Τό καμπαναριό βρίσκεται σέ τετράγωνο πύργο πού κτίστηκε τό 1864, ἐνῶ ἡ φιάλη μέ τό σκέπαστρο τό 1908. ῾Η βιβλιοθήκη περιέχει 300 χειρόγραφα καί 3.500 ἔντυ-πα. Μεταξύ τῶν κειμηλίων εἶναι Τίμιο Ξύλο, φορητές εἰκόνες, λειτουργικά ἀντικείμενα, λείψανα πολλῶν ἁγίων, ψηφιδωτές εἰκόνες κ.ἄ.
Τό ἀπόγευμα μετά τόν ἑσπερινό καί τήν τράπεζα μιά ὁμάδα προσκυνητῶν μέ ἐπικεφαλῆς ἕναν ἱερομόναχο πήγαμε στό κιόσκι τοῦ Μοναστηριοῦ γιά νά ἀκούσουμε «λόγον ἀγαθόν». ῾Ο μοναχός μετά τήν ἱστορία, τά θαύματα τῆς Παναγίας ῾Οδηγήτριας καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου εἶπε: «ἀπό ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ μόνον ὁ ἄνθρωπος ἐκτός ἀπό τό σῶμα ἔχει καί ἀθάνατη ψυχή. ῞Οπως ὅλοι μας φροντίζουμε γιά τήν καθαριότητα τοῦ σώματος καί ξοδεύουμε χρήματα γιά νά ἀγοράσουμε διάφορα σαμπουάν καί ἀρωματικά σαπούνια, ἔτσι πρέπει νά κάνουμε καί γιά τήν ἀθάνατη ψυχή μας. Γιά νά καθαρισθεῖ ἡ ψυχή μας χρειάσθηκε νά κατέβει στή γῆ τό δεύτερο πρόσωπο τῆς ῾Αγίας Τριάδος, ὁ Κύριός μας, καί νά Σταυρωθεῖ. Τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας εἶναι αὐτό πού δίνει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τήν ἡρεμία τῆς συνειδήσεώς μας.
῾Η ψυχή μας καθαρίζεται καί γαληνεύει ὅταν μετανοήσουμε γιά ὅσα κάναμε καί πικράναμε τόν Πατέρα μας˙ ἡ μετάνοιά μας ὁλοκληρώνεται ὅταν πᾶμε νά ἐξομολογηθοῦμε σέ πνευματικό πατέρα. Τό μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως εἶναι ἕνα ἀπό τά ὑπο-χρεωτικά μυστήρια τῆς ᾽Εκκλησίας μας.
Πολλοί χριστιανοί πηγαίνουν νά ἐξομολογηθοῦν ἀλλά χωρίς νά ἔχουν μετανοήσει εἰλικρινά καί γι᾽ αὐτό δέν ἔχουν πνευματική πρόοδο.
-Τί εἶναι μετάνοια πάτερ; ρώτησε ἕνας ἀπό τήν παρέα.
-Μετάνοια, ἔλεγε ἕνας ἀπό τούς παλαιούς γέροντες τῆς Μονής μας σημαίνει: «ξεκολλῆστε τό νοῦ, τήν καρδιά, τίς αἰσθήσεις ἀπό τά ὑλικά, τά γήινα, τά πρόσκαιρα τοῦ κόσμου τούτου γιά νά μπορέσει νά στραφεῖ ὁ νοῦς πρός τά πνευματικά. Καί διά τῶν πνευματικῶν θά δημιουργηθεῖ μία πνευματική κατάσταση μέσ᾽ στήν καρδιά σας καί θά ἀπλωθεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα σας καί θά ἀποκτήσετε τήν αἴσθηση τῆς παρουσίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέσα στήν καρδιά σας».
-Πῶς ἀποδεικνύεται ὅτι μετανοήσαμε εἰλικρινά;
-῾Η σταθερή μας ἀπόφαση κι ἡ προσπάθειά μας νά μή ξαναπέσουμε στήν ἁμαρτία τό δείχνουν. ῾Ο ἀγώνας αὐτός θά πρέπει νά ἔχει συνοδοιπόρους του τή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν προσευχή, τή συνεχή παρακολούθηση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τή νηστεία. Μέσα ἀπό αὐτά μποροῦμε νά διδαχθοῦμε πώς θά θεραπεύσουμε τά πάθη μας, τήν ὑλομανία καί πώς θά λάβουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας γιά νά σωθοῦμε, νά γίνουμε μέτοχοι τῆς Βασιλείας Του».
-Εἶναι εὔκολο, πάτερ, νά μή ξανααμαρτήσουμε;
-Φυσικά καί ὄχι, οὐδείς ἀναμάρτητος παρά μόνον ὁ Κύριός μας. ῞Ολοι ἐμεῖς εἴμεθα ἁμαρτωλοί σάν ἀπόγονοι τοῦ ᾽Αδάμ. ῎Αν δέν εἴμεθα ἁμαρτωλοί δέ χρειαζόταν νά κατέβει στή γῆ ὁ Κύριος καί νά σταυρωθεῖ. ῾Ο Θεός εἶναι τόσο εὔσπλαχνος πού ὅσες φορές κι ἄν ἁμαρτήσουμε μᾶς συγχωρεῖ ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μετανοοῦμε καί νά ἀγωνιζόμεθα νά μήν πέσουμε στήν ἁμαρτία.
῾Ο ῞Αγιος ᾽Εφραίμ ὁ Σύρος λέγει ὅτι: «ὁ ἐχθρός πολεμάει μέ διάφορους τρόπους τούς ἀγωνιστές. Καί πρίν μέν πραγματοποιηθεῖ ἡ ἁμαρτία, ὁ ἐχθρός τή δείχνει στά μάτια τους πολύ μικρή. Μετά τή διάπραξή της ὁ πονηρός τήν παρουσιάζει ὑπερβολικά βαριά στά μάτια ἐκείνου πού ἁμάρτησε, σηκώνοντας ἐναντίον του μύρια κύματα λογισμῶν, ἔτσι ὥστε, πνίγοντας μέσα σ᾽ αὐτά τή λογική σκέψη τοῦ ἀδελφοῦ, νά τόν καταποντίσει στό βυθό τῆς ἀπελπισίας.
Γνωρίζοντας ἀπό πρίν αὐτές τίς πανουργίες τοῦ ἐχθροῦ, πρόσεχε μή σέ γελάσει καί ἁμαρτήσεις. ᾽Αλλά κι ἄν ἔχεις ἤδη πέσει σ᾽ ἕνα παράπτωμα, μήν τό συνεχίζεις, ἀπελπισμένος γιά τή σωτηρία του. Σήκω καί γύρνα πίσω στόν Κύριο καί Θεό σου. Κι ᾽Εκεῖνος θά σ᾽ ἐλεήσει. Γιατί ὁ Δεσπότης μας εἶναι οἰκτίρμων καί ἐλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος, καί δέν περιφρονεῖ ὅσους μετανοοῦν εἰλικρινά, ἀλλά πρόθυμα καί μέ χαρά τούς δέχεται. ῞Οταν λοιπόν σοῦ λέει ὁ ἐχθρός, «Χάθηκες, δέ μπορεῖς πιά νά σωθεῖς!» ἐσύ πές του: «᾽Εγῶ ἔχω Θεό εὔσπλαχνο καί μακρόθυμο, γι᾽ αὐτό καί δέν ἀπελπίζομαι γιά τή σωτηρία μου. ᾽Εκεῖνος πού μᾶς ἄφησε ἐντολή νά συγχωροῦμε τό συνάνθρωπό μας «ἔως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά», ὁ ῎Ιδιος, πολύ περισσότερο, θά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες ἐκείνων πού ἐπιστρέφουν κοντά Του μ᾽ ὅλη τους τήν ψυχή».
῾Ο μακαριστός π. Παΐσιος ἀλλά καί ἄλλοι πατέρες συμβουλεύουν «ἔπεσες στήν ἁμαρτία; Σήκω. Ξανάπεσες; Ξανασήκω. Αὐτό νά κάνετε καί νά ζητᾶτε ἀπό τό Θεό νά σᾶς βρεῖ ὄρθιους ὅταν θά στείλει τόν ἄγγελό Του νά σᾶς πάρει ἀπό τή
γῆ καί νά σᾶς ὁδηγήσει μπροστά στό θρόνο Του»
-Εἶναι ὑποχρεωτικό νά πάω στόν ῾Ιερέα νά ἐξομολογηθώ, δέν εἶναι τό ἴδιο ἀν τά πω στήν εἰκόνα πού ἔχω στό δωμάτιό μου; ρώτησε κάποιος.
-῾Ο διάβολος γιά νά μᾶς ἀποτρέψει ἀπό τήν ἐξομολόγηση μᾶς βάζει στό νοῦ χίλιες δυό ἐναλλακτικές λύσεις, λύσεις ὅμως πού δέν εἶναι κατά Θεόν καί πού δέν δίνουν τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας, λύσεις πού δέν ὁδηγοῦν στόν Παράδεισο ἀλλά κατευθείαν στήν ἀγκαλιά του καί τήν αἰώνια κόλαση. ῾Ο Χριστός τό δικαίωμα νά συγχωροῦν ἁμαρτίες τό ἔδωσε μόνον στούς ᾽Αποστόλους καί δι᾽ αὐτῶν στούς πνευματικούς πατέρες κι ὄχι στίς εἰκόνες.
-Συγχωροῦνται ὅλες οἱ ἁμαρτίες, πάτερ, ὅσο μεγάλες καί πολλές κι ἄν εἶναι;
-Ναί, ὁ Θεός συγχωρεῖ τά πάντα ἀρκεῖ νά δείξουμε εἰλικρινή μετάνοια. ῾Ο ἱερός Χρυσόστομος σέ μία ὁμιλία του λέγει: «ἄν συγκεντρώσεις ὅλες τίς ἁμαρτίες σου καί κάνεις μ᾽ αὐτές ἕνα πανύψηλο βουνό μή φοβηθεῖς, γιατί ἄν τό βουνό αὐτό τό ρίξεις στή θάλασσα θά ἐξαφανιστεῖ. ῾Η ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο εἶναι ἕνα ἀπέραντο πέλαγος πού μπορεῖ νά ἐξαφανίσει ὅλες τίς ἁμαρτίες μας. Γι᾽ αὐτό ὅλοι μας δέν πρέπει νά ἀποθαρρυνόμεθα ὅταν ἁμαρτάνουμε ἀλλά νά ἐλπίζουμε στό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Πατέρα μας. ᾽Εμεῖς πρέπει νά προσπαθοῦμε νά μήν πέσουμε στήν ἁμαρτία, νά μετανοοῦμε εἰλικρινά καί νά σπεύδουμε στό πετραχίλι τοῦ πνευματικοῦ μας. Πρίν κλείσουμε τή συζήτησή μας, γιατί ἡ ὥρα πέρασε, θά πρέπει ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι χωρίς πνευματικό πατέρα εἶναι ἀδύνατο νά δοῦμε τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ.
Καληνύχτα σας καί τό πρωί μόλις ἀκούσετε τά σήμαντρα καί τίς καμπάνες τῆς Μονῆς νά κτυποῦν τρέξτε στό Καθολικό γιά νά παρακολουθήσετε τόν ῎Ορθρο καί τή Θεία Λειτουργία. ῞Οσοι εἶστε ἔτοιμοι καί ἔχετε τήν ἄδεια τοῦ πνευματικοῦ σας πατέρα νά προσέλθετε νά κοινωνήσετε μέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ γιά νά γίνετε κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο σύναιμοι καί σύσσωμοι Χριστοῦ.
Τήν εὐχή σας, πάτερ, εἴπαμε ὅλοι οἱ προσκυνητές καί κατευθυνθήκαμε στά κελιά μας.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ