Ὁ Φάκελος τῆς Ἑλλάδος
Τὶ ἔκανε ἡ Ἑλλὰς καὶ τὶ δὲν κάναν οἱ ἄλλοι

(Λάζαρος Πηνιάτογλου, 29ο τεῦχος τῆς σειρᾶς Ε.Ε.Α. (Ἐκδόσεις «Ἑλληνικοῦ Αἵματος»), Σεπτέμβριος 1944)

    Ὁ δημοσιογράφος καὶ ἀγωνιστὴς Λάζαρος Πηνιάτογλου (1909-1945), ἐν ὄψει τοῦ τέλους τοῦ πολέμου, παρουσιάζει ἕνα προσχέδιο τοῦ «Φακέλου τῆς Ἑλλάδος», ἀντιπαραθέτοντας σὲ δύο στῆλες, σημεῖο πρὸς σημεῖο, «τὶ ἔκανε ἡ Ἑλλὰς καὶ τὶ δὲν κάναν οἱ ἄλλοι», σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους τομεῖς.

    Πρόλογος
    Τὶ ἔκανε ἡ Ἑλλὰς καὶ τὶ δὲν κάναν οἱ ἄλλοι:
        Στὸ πεδίο τῆς Γενικῆς Πολιτικῆς
        Στὸ πεδίο τῆς Στρατηγικῆς
        Στὸ πεδίο τῶν θετικῶν πολεμικῶν ἐπιτεύξεων
        Στὸ πεδίο τοῦ ἐπικουρικοῦ πολέμου
        Στὸ πεδίο τῆς ἐσωτερικῆς ἀντίστασης καὶ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ