Η έκθεσις Καθηνιώτη και η δήθεν «ηττοπάθεια» Παπάγου

Εξαντλητική μελέτη του θέματος εις το βιβλίον: Αντώνιος Κοραντής, «Αλέξανδρος Παπάγος και ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-41», Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1995.

Ο Αντώνιος Κοραντής, κορυφαίος Έλλην διπλωμάτης και ιστορικός της περιόδου του μεσοπολέμου και του 1940-45, απαντά με συντριπτικά στοιχεία στις συκοφαντίες αρχικώς της κατοχικής κυβερνήσεως Τσολάκογλου και μετέπειτα διαφόρων αριστερών ψευδοϊστορικών κατά του Αρχιστρατήγου του ΟΧΙ Αλεξάνδρου Παπάγου.

Σελίς 308. «Δέκα ημέρες μετά την είσοδο των Γερμανών εις Αθήνας, ο Παπάγος ετέθη από την κυβέρνησι των κουίσλιγκ εις περιορισμό κατ' οίκον (7-5-1941), την δε 15ην Μαΐου 1941 εξεδόθη νομοθετικό διάταγμα καθ' ό «τον τέως Αρχιστράτηγο και τους υφυπουργούς των τριών Πολεμικών υπουργείων βαρύνει η κατηγορία ότι «δεν εμπόδισαν την κήρυξη του πολέμου κατά του Άξονος (ποιός κήρυξε τον πόλεμο; ) τον οποίον άλλωστε και χείριστα οργάνωσαν.» [!] Εις αυτό το νομοθετικό διάταγμα αναφέρεται ότι «εις τους ενόχους κατά την κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου επιβάλλονται ποιναί, εν αις και του θανάτου». Δηλαδή η εκτέλεσις του Αρχιστρατήγου είχε προαποφασιστεί.»

Και τώρα το ζουμί - γράφει ο Κοραντής:

«Διά να εδραιωθεί η κατηγορία, η ψευτοκυβέρνηση του Τσολάκογλου ανέθεσε εις επιτροπήν Ανωτάτων Αξιωματικών (Συμβούλιο Αντιστρατήγων) υπό την προεδρία του αποστράτου Αντιστρατήγου Δημητρίου Καθηνιώτη, να εξετάσει τα σφάλματα της υπευθύνου ηγεσίας του Στρατού (σημείωση-επεξήγηση: Μόνον τρεις αξιωματικοί βρέθηκαν να υπογράψουν το άθλιο κείμενο· τα ονόματά τους: Δημήτριος Καθηνιώτης, Γεώργιος Παναγιωτάκος, Γεώργιος Μαυροσκότης). Εις την πραγματικότητα, το Συμβούλιο τούτο των τριών Αντιστρατήγων συνεκροτήθη με στόχον την παραπομπή εις δίκην- παρωδία του Αρχιστρατήγου της νίκης και των συνεργατών του - ως υπευθύνων ποίας ήττης; Το άκρως λυπηρόν είναι ότι ευρέθησαν Έλληνες αξιωματικοί, υπό το καθεστώς κουίσλιγκ και υπό την σκιάν της γερμανικής σημαίας εις την Ακρόπολιν, να δεχθούν να συμμετάσχουν εις την επιτροπή και να προετοιμάσουν τις διαδικασίες εκτελέσεως του Αρχιστρατήγου. […] Μάλιστα δεν ηρκέσθησαν εις την επαίσχυντον δραστηριότηταν ταύτην κατά την κατοχήν, αλλά και επολλαπλασίασαν τας αθλιότητάς τους μεταπολεμικώς, λιβελογραφούντες αδιάκοπα.»

Τάκης Παπαγιαννόπουλος (εις το βιβλίο του «Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος», 1987) (επιτελικός αξιωματικός στην Αλβανία, αντάρτης του Ψαρού και αιχμάλωτος του ΕΛΑΣ, βασανισθείς σκληρά): «Η περιλάλητος «έκθεσις Καθηνιώτη» είναι εν τη κυριολεξία συνοθύλευμα αυναρτησιών, μικροψύχου κακότητος και αλληλοσυγκρουόμενων κρίσεων και επικρίσεων. […] Ουδέν άλλο έπραξαν παρά να διαστρεβλώσουν βάναυσα την αλήθεια.»

Κοραντής: «Ομολογούμεν ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσωμεν τα αισθήματα αγανακτήσεως εθνικής κατά την ανάγνωση του «Ιστορικού των πολεμικών επιχειρήσεων 1940-41, συνταχθέντος παρά συμβουλίου αντιστρατήγων, προεδρευομένου υπό του Αντιστρατήγου ε.α. Καθηνιώτη Δημητρίου, Δεκέμβριος 1943».

»Μετά ένα μήνα περίπου, η κυβέρνησις- ανδρείκελο Γ. Τσολάκογλου, πιθανότατα κατόπιν εντολής των Γερμανών πατρώνων της, ή και ωριμότερον σκεφθείσα, εγκατέλειψε την ιδέα παραπομπής εις δίκην και ανέστειλε την δίωξη, χωρίς καμμία εξήγηση.» [Ακόμη και οι Γερμανοί είπαν, μάς πρήξατε, αφού δεν έχετε κανένα στοιχείο εναντίον του Παπάγου και των υπουργών του Μεταξά.]

Αλλά για τις κατηγορίες των κουίσλιγκ κατά του Αρχιστρατήγου του ΟΧΙ υπάρχει και συνέχεια...

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ