Κάλαντα Πρωτοχρονιᾶς

0.9959611128615204

 

Καλησπερῶ σ′ ἀφέντη μου καλές αὐγές κοιμᾶσαι

καλά σου ξημερώματα σάν κάθεσαι καί ἐκφρᾶσαι.

Κι ἐμεῖς στήν πόρτα σου ἤρθαμε μέ τό δικό σου θάρρος

περικαλῶ σ′ ἀφέντη μου καί μήν τό πάρεις βάρος.

Ἄν εἶναι θέλημα Θεοῦ τά κάλαντα νά ποῦμε

καί ὅλη μας ἡ συντροφιά νά σᾶς καλησπεροῦμε.

Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά πρώτη Ἰανουαρίου,

πού μπαίνει ὁ μήνας τοῦ Χριστοῦ, τ′ Ἁγίου Βασιλείου.

Ἀφέντη μου νά χαίρεσαι, ἀφέντη μου νά ζήσεις

στόν Ἅγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ νά πᾶς νά προσκυνήσεις.

Χρόνους νά ζήσετε ἑκατό, καλά νά τούς περνᾶτε

κι ἀπό τούς ἑκατό κι ἐκεῖ νά ζεῖτε νά γερνᾶτε.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ