ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, «Ὁ Κύριος καί Ὕψιστος Θεός ἀναπαύεται στούς Ἁγίους». Ἠσ. νζ΄: 15

Εικόνα

«Προσκυνῶ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ὡς σαρκωμένου Θεοῦ.
Προσκυνῶ τήν εἰκόνα τῆς Δέσποινας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τῆς Θεοτόκου, ὡς μητέρας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Προσκυνῶ τίς εἰκόνες τῶν Ἁγίων, ὡς φίλων τοῦ Θεοῦ».
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦΧρυσοστόμου,
Περί εἰκόνων, Λόγος Α΄. P.G. 94, 1252D

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ