«Ἔτσι νὰ μιλᾶς μὲ τὸν Θεό…»

 

Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

Ξέρεις, τώρα μιλᾶμε μὲ τὸ τηλέφωνο,
ἔτσι νὰ μιλᾶς μὲ τὸν Θεό,
σὰν να σηκώνεις τὸ τηλέφωνο
καὶ νὰ τοῦ λὲς ὅ,τι θέλεις ἀπευθείας.
Νὰ ἔχεις πάντα ἀνοιχτὴ γραμμή,
μὴ σπάσεις ποτὲ τὸ καλώδιο αὐτό.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ