Ἀγαπῆστε τήν θλίψι περισσότερο ἀπό τήν ἀνάπαυσι, τήν περιφρόνησι περισσότερο ἀπό τήν δόξα, καθώς καί τό νά δίνετε παρά νά παίρνετε, καί θά ἔχετε πνευματική ὡφέλεια

 

 Αββάς Ματώης

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ