Κύριε, ὡς βούλει γενηθήτω τό θέλημά Σου ἐν ἐμοί

 

"Κύριε, ὡς κελεύεις.

Κύριε, ὡς γινώσκεις.

Κύριε, ὡς βούλει

γενηθήτω τό θέλημά Σου ἐν ἐμοί ".

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ