Ἐμπιστεύσου τόν Θεό ἀπόλυτα…

 

Ὅταν ὁ Θεός σέ ‘‘σπρώχνει’’ στήν ἄκρη μιᾶς δυσκολίας…
ΕΜΠΙΣΤΕΥΣΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΑ
Γιατί δύο πράγματα θά σοῦ συμβοῦν:
ἤ θά σέ πιάσει, τήν ὥρα ποῦ θά πέφτεις
ἤ θά σέ μάθει νά πετᾶς!

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ