Ἡ ἁμαρτία εἶναι σάν ἕνα φυτό...

 

  Ἡ ἁμαρτία εἶναι σάν ἕνα φυτό, πού ὅταν εἶναι φρεσκοφυτεμένο στή γῆ, εὔκολα ξεριζώνεται. Ὅταν ὅμως μέ τόν καιρό ἀποκτήσει ρίζες, δέν εἶναι πλέον εὔκολο νά ξεριζωθεῖ….

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ