Ὁ Γέροντας τῆς Πάτμου, Ἀμφιλόχιος Μακρῆς: Νά βλέπωμεν ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνωτέρους….

 Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής- Ο Γέροντας της Πάτμου-Φωτό:diakonima.gr

Να βλέπωμεν όλους τους ανθρώπους ανωτέρους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν.

Να μη φερώμεθα με σκληρότητα, αλλά πάντα να έχωμεν εις την σκέψιν μας, ότι είναι και ο άλλος του αυτού προορισμού.
Εγώ, με την χάριν του Θεού, πάντοτε έβλεπα όλους τους ανθρώπους ανωτέρους από εμένα και άγιους.

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ