«Χωρίς τήν ταπείνωση τό πᾶν εἶναι μηδέν...».

 

«Χωρίς τήν ταπείνωση τό πᾶν εἶναι μηδέν. Μέ τήν ταπείνωση τό μηδέν γίνεται πᾶν».

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ