«Ἐλᾶτε, ὦ πιστοί Χριστιανοί...»

 

Ἐλάτε, ὦ πιστοί Χριστιανοί, καί καθαρθέντες πρότερον μέ τήν πρέπουσαν προετοιμασίαν τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί τῆς συγχωρήσεως τῶν ἐχθρῶν, καί τῆς ἀποδιώξεως τοῦ μίσους, ἄς προσέλθωμεν εἰς τά θεῖα Μυστήρια.
Ἐκ τοῦ Ἐορτοδρομίου.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ