Πρόσεχες, ἄνθρωπε πήλινε

 Yuosof Alharbi •  Reflection-Πηγή: pinterest.com

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

Πρόσεχες, άνθρωπε πήλινε·
είσαι πνοή του Θεού.
Μη καταφρονής την υπόληψίν σου και προσηλώνεσαι εις την ύλην.
Είσαι πνοή του Θεού· βιάσου να γίνης άξιος της δωρεάς του Θεού…

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ