Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής-Ἄν δέν μποροῦμε νά βροῦμε εὔκολα ἄνθρωπο...

 

    Ἄν δέν μποροῦμε νά βροῦμε εὔκολα ἄνθρωπο πού εὐαρέστησε τό Θεό χωρίς πειρασμούς, πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό γιά ὅ,τι μᾶς συμβαίνει.
    Ἄν δέν ἀποτύγχανε ὁ Πέτρος στό νυχτερινό ψάρεμα (Λουκ. Ε΄: 5), δέ θά πετύχαινε στό ψάρεμα τῆς ἡμέρας. Καί ἄν δέν πάθαινε τύφλωση στά μάτια ὁ Παῦλος (Πράξ. Θ΄: 8), δέν θά ἀνέβλεπε στό νοῦ. Καί ἄν ὁ Στέφανος δέ δεχόταν συκοφαντία ὡς βλάσφημος, δέ θά ἄνοιγαν οἱ οὐρανοί γιά νά δεῖ τό Θεό (Πράξ. Στ΄: 13· 7, 56).

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ