«Ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀκατάπαυστος προσευχή μέ δάκρυα καί κακοπάθειαν...»

 

Ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀκατάπαυστος προσευχή μέ δάκρυα καί κακοπάθειαν. Αὐτή ἐπικαλεῖται πάντοτε τόν Θεόν εἰς βοήθειαν καί δέν ἀφήνει νά θαῤῥεύεται κανείς εἰς τήν ἰδικήν του δύναμιν καί σοφίαν ἀνόητα, οὔτε νά ὑπερηφανεύεται ἔναντι κανενός. Αὐτά εἶναι φοβερές ἀῤῥώστιες τοῦ πάθους τῆς ὑπερηφάνειας.
Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ