Δι’ ἐσένα πλέον ὁ κόσμος ἐσταύρωται…

Julie Bond •  John Singer Sargent

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής (2/11/1897 – 28/8/1959)

Δι’ εσένα πλέον ο κόσμος εσταύρωται και συ τω κόσμω.
Μη θέλης να γένης
στήλη άλατος στρέφων εις τα οπίσω…


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ