Πρέπει να γίνης γενναιότερος.

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής (2/11/1897 – 28/8/1959)

Πρέπει να γίνης γενναιότερος.
Να παραταχθής στήθος προς στήθος.
Με ακάθαρτα πνεύματα πολεμείς.
Πρόσεχε να μείνης καθαρός ψυχή τε και σώματι…


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ