Ἡ στάση στό βάσανο πού ἔχεις εἶναι κίνηση πρός τό θεῖον.

Η  στάση  στο βάσανο που έχεις είναι κίνηση προς το θείον.

Όταν δεν προσπαθείς να το ξεπεράσεις με την ανθρώπινη

λογική  και μένεις εκεί, τότε κινείσαι προς το Φως.

Άγ. Γρηγόριος Νύσσης

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ