Γίνου λοιπόν τύπος καί παράδειγμα…

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

Γίνου λοιπόν τύπος και παράδειγμα εις τους άλλους διά των έργων σου των καλών και ευαρέστων τω Κυρίω και μη θέλε διά της γλώσσης σου να νικήσης τους πάντας…


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ