Εκτύπωση

Γίνου λοιπόν τύπος καί παράδειγμα…

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

Γίνου λοιπόν τύπος και παράδειγμα εις τους άλλους διά των έργων σου των καλών και ευαρέστων τω Κυρίω και μη θέλε διά της γλώσσης σου να νικήσης τους πάντας…