Εκτύπωση

Ἡ γενναιότητα τῆς καρδιᾶς ἀποκτᾶται...

{flike}